Karlshovsskolan är byggd 1927 och genomgick en stor renovering 1993.Skolan ligger i området Eneby-Haga med blandad bebyggelse villor och mindre bostadshus. Vi arbetar för en trygg och stimulerande miljö där eleverna kan ta till sig ny kunskap och vi har en väl utarbetad fadderverksamhet.

torsdag 28 maj 2020

Ninas sommarlov

Vi läser " Ninas sommarlov ". Vi tar hjälp av spågumman Julia och detektiven för att öka på läsförståelsen hos alla i f-klass.


Språklek i f-klassen

Vi letar efter rätt bokstav i språkleken.

Mattelek i f-klassen

Diagram över våra skostorlekar.Bildprojekt i f-klassen

Vi målar efter en instruktion.


Bokstaven Ii

Förskoleklassen arbetar med bokstaven Ii och gör igelkottar av lera och guldstjärnor.